До проблеми формування структури та класифікацій кримінальної політики

Наявність різних підходів в розумінні кримінальної політики та її співвідношення з політичними та стратегічними категоріями наук кримінально-правового циклу повертають до оновлення підходів щодо формування структури та видів кримінальної політики. З огляду на актуальність даної тематики стаття присвячена розгляду проблеми формування структу...

Актуальні питання розслідування та судового розгляду міжнародним кримінальним судом справ про міжнародні злочини

Важливим завданням нашої держави є ратифікація Римського Статуту Міжнародного кримінального суду, а також подальша імплементація його положень до національного законодавства і правозастосовної практики. Це забезпечить належні правові підстави розслідування та ефективного судового розгляду Міжнародним кримінальним судом справ про міжнародні злочи...

Концепція прав тварин крізь призму критичного аналізу

У статті розглядається поширювана нині тенденція запровадження у понятійно-категорійний апарат сучасної юридичної науки лексичної конструкції «права тварин», що умовно названа автором статті концепцією прав тварин. Підкреслюється поглиблення світових рухів захисників прав тварин, які виливаються у створення відповідних громадських ор...

Формування системи соціального забезпечення населення України в контексті євроінтеграції

На етапі формування в Україні нової системи соціального забезпечення важливо дослідити та вивчити всі можливі моделі та розробити рекомендації, щодо впровадження найбільш ефективних. Актуальність даного дослідження полягає у вивченні нормативно-правової бази, яка функціонує в Україні та можливостей її вдосконалення й реформування у більш конкрет...

Право інтелектуальної власності на продукт штучного інтелекту

 Штучний інтелект – відносно нове поняття, яке поступово впроваджується в життя суспільства. Вже сьогодні сучасні технології допомагають людині удосконалювати процеси виробництва готових продуктів у творчій сфері. Віднедавна штучний інтелект може виробляти певні продукти самостійно, без участі людини. При таких швидких темпах розвитку...