До визначення правового статусу керівника юридичної особи як її органу і як працівника

Ця публікація спрямована на з’ясування особливостей правового статусу керівника юридичної особи та перегляд підходу до його характеристики як «подвійного». Через встановлення та аналіз функцій, що покладаються на керівника, визначаються дві сфери відносин, одна з яких охоплюється цивільно-правовим регулюванням, що пов’язано із виконанням волеутворюючої та представницької функції щодо юридичної особи, а друга – зі здійсненням управління її справами та організації діяльності у внутрішніх відносинах, що становить предмет регулювання трудового права. Обґрунтовується необхідність відділення цивільно-правового статусу керівника юридичної особи як її органу і трудового його статусу як найманого працівника.