Доктрина у правовій науці і юридичній практиці

У статті аналізуються актуальні питання щодо явища доктрини у правовій науці. Автор розкриває значення і смисл цього поняття, що використовується у правовій науці та практиці. Розглянуто співвідношення доктрини з аналогічними за назвою державними юридичними актами, її місце і роль у правовій науці. Дано аналіз доктрини і концепції, їх відмінність і спільні риси.