Феномен договору в цивільному праві

Стаття розглядає феномен договору в українському законодавстві та його адаптацію до стандартів Європейського Союзу. Досліджено нормативні акти, які містять положення про договори, особлива увага приділена Цивільному кодексу України як основному документу, що передбачає правове регулювання угод. Було детально проаналізовано окремі статті Цивільного кодексу, які визначають договір та його роль у регуляції цивільних відносин. Розглянуто поняття договору як одного із визначальних елементів механізму правового регулювання власності та особистих немайнових цивільних відносин. Зроблено висновок, що розширення та ускладнення економічних зв’язків приводять до перетворення системи договорів, появи нових договірних форм, зокрема, у сферах надання послуг, накопичення інформації, міжнародної науково-технічної співпраці тощо