Інформаційне суспільство: виклики для правового регулювання

Здійснюються дослідження та аналіз існуючих переваг та недоліків як викликів для правового регулювання інформаційного суспільства на основі узагальнення існуючого масиву знань провідних вітчизняних та закордонних науковців. Установлено спільну складову всіх проблемних питань інформаційного суспільства, що виявляється в маніпулюванні суспільством, завдяки нав’язуванню людству певних цілей або настанов, які не відповідають правовим нормам. Зроблено висновок про те, що стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій не тільки приносить значну користь суспільству, розширюючи і відкриваючи нові можливості його розвитку, а й має свої певні недоліки, що можуть звести нанівець значну частину існуючих переваг.