Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку електронного урядування

На основі дослідження та узагальнення масиву даних від провідних закордонних та вітчизняних науковців у статті розглядаються стадії розвитку електронного урядування в Україні та світі, здійснюється їхній загальнотеоретичний аналіз і пропонується авторський новаційно-правовий підхід з опрацювання даного питання. Встановлено, що електронне урядування (як і інші складні соціальні системи) характеризується складним процесом створення, впровадження та розвитку, який передбачає наявність певної послідовності стадій. Для реалізації кожної з цих стадій характерні: специфічна мета, сукупність критеріїв її досягнення, завдання, часові рамки та ресурси, що були задіяні; для усіх цих факторів спільними є кінцева мета системи та збереження її цілісності. Можна зробити висновок, що навіть поверховий огляд стадій розвитку електронного урядування говорить про те, що цьому питанню приділяється особлива увага – як в Україні, так і в інших країнах, – а тому перш за все необхідно усвідомлювати, що мова йде про інформатизацію органів державної влади: усіх її рівнів та усіх управлінських процесів