Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів)

Стаття присвячена дослідженню особливостей інтерпретації прав людини в сучасних доктринах православ’я в порівнянні з міжнародними стандартами цих прав. Такі особливості виокремлюються стосовно розуміння деяких прав людини (права на життя, на свободу совісті (на вибір світогляду), на свободу слова, на створення сім’ї, на власність, на працю, на гідну оплату праці, на відпочинок) згідно з положеннями, що містяться в сучасних джерелах соціальних доктрин православ’я. Ці положення порівнюються з міжнародними стандартами зазначених прав, у результаті виявляються їх однакові й відмітні риси.