Право на інформацію в системі основоположних прав і свобод людини і громадянина

Стаття направлена на дослідження питання визначення місця права на інформацію в системі основоположних прав і свобод людини і громадянина, яке було здійснено за певними критеріями, в основу яких покладена класифікація прав людини. Розкрито поняття «інформація» та «право на інформацію» з точки зору того, як їх розуміли до недавнього часу українські правознавці, а саме поняття «інформація», яке походить від латинського слова informatio, означає роз’яснення, тлумачення, уявлення. Надано авторський висновок стосовно віднесення права на інформацію до одного із поколінь прав людини, відповідно до якого право на інформацію зароджувалось у контексті першого покоління, а сформувалося воно таким, як ми бачимо його сьогодні, саме в контексті третього покоління прав людини.