Правове регулювання корпоративних відносин: проблема оптимізації

Стаття присвячена проблемам оптимізації правового регулювання корпоративних відносин в Україні з урахуванням європейського (німецького, зокрема) досвіду. Україна – чи не єдина країна в Європі, яка має досить складне правове регулювання корпоративних відносин, що забезпечується кількома кодексами і законами. Результатом подібного регулювання є наявність численних дублюючих норм, колізій і в той же час – прогалин, застарілих норм, нестабільність регулювання. На відміну від України, Німеччині вдалося уникнути більшості вищезазначених недоліків: кодифіковані акти (Цивільне та Торговельне уложення) не дублюють норми спеціальних законів, що регулюють правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств. Глобалізація економічного життя і європейська орієнтація України вимагають оптимізації правового регулювання корпоративних відносин. У зв’язку з цим варто врахувати німецький досвід при вдосконаленні українського корпоративного законодавства.