Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму

У статті аналізуються теоретичні підходи до розуміння понять процесуальної форми та формалізму у сфері кримінального процесу. Простежено зв’язок між формалізмом у праві і формалізмом у процесуальній діяльності. При цьому формалізм у праві виступає об’єктивною передумовою формалізму правозастосування. Пріоритетну роль щодо цього має відігравати верховенство права, закріплення якого в системі засад кримінального провадження має змінити підхід правозастосовників до проблеми процесуальної форми і процесуального формалізму, позбавивши правозастосування юридичного формалізму. Верховенство права надає можливість змінити сталі підходи у правозастосуванні з позиції слідування винятково букві закону на позицію його застосування з урахуванням його «духу».