Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України

У статті в контексті кардинальної трансформації суспільства і держави в сучасних умовах розглянуто низку актуальних проблем становлення Української держави і права, здійснено аналіз наукових здобутків з питань періодизації історії державності і права, запропоновано можливі підходи щодо періодизації новітньої історії держави і права України, а також поставлено проблему організації та здійснення її комплексного дослідження.