Проблеми конституціоналізації свободи об’єднання в Україні

У статті аналізується зарубіжний та вітчизняний конституційний досвід забезпечення свободи асоціації як одного з основних політичних прав і свобод. Чільне місце серед гарантій реалізації цього права посідає юридична вимога щодо вільного та прозорого порядку утворення й організації внутрішньої діяльності об’єднань на демократичних засадах, яка, на думку автора, має знайти чітке законодавче визначення.