Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі

Аналізуються проблеми стабільності та динамізму законодавства, доводиться, що ці тенденції повною мірою виявляються і в розвитку сучасного кримінального законодавства України. Водночас наводяться приклади тих численних і подекуди хаотичних та безсистемних, недостатньо обґрунтованих, а іноді й відверто помилкових змін та доповнень, яких зазнав Кримінальний кодекс України останніми роками і які навряд чи можуть бути виправдані виключно тенденцією до динамізму законодавства, обумовленою реальними потребами суспільного життя. На підставі аналізу ряду таких новел, а також окремих законопроектів у цій галузі робиться висновок, що законодавча реалізація кримінально-правової політики повинна здійснюватися лише на базі попередніх фундаментальних наукових розробок і експертних оцінок, має бути науково обґрунтованою, теоретично змодельованою, прогнозованою, вивіреною і апробованою.