Проблеми законодавчого забезпечення правових форм використання земель сільськогосподарського призначення колективної власності в Україні

Стаття присвячена аналізу теоретичних і практичних проблем сучасного стану використання розпайованих земель сільськогосподарського призначення колективної власності з невизначеним правовим режимом, а також перспективам законодавчого забезпечення правових форм використання таких земель у ринкових умовах. Виділено та охарактеризовано основні періоди становлення правового режиму земель колективної власності сільськогосподарських підприємств, а також законодавчі документи, які забезпечували цей процес. У результаті дослідження було визначено основні проблеми та суперечності в законодавстві України стосовно правового режиму земель колективної власності. Розроблено практичні рекомендації щодо внесення змін до чинного Земельного кодексу України, які спрямовані на усунення цих суперечностей та врегулювання правового режиму земель колективної власності