Публічно-правовий режим як правова категорія: загальна характеристика, ознаки, види

Стаття присвячена дослідженню питання про місце і роль публічно-правового режиму як правової категорії, загальнотеоретичних ознак публічно-правового режиму, характеристиці його видів. Проаналізовано співвідношення поняття публічно-правового режиму із суміжними категоріями: управління, державної влади, політичного режиму та ін. Наведена класифікація публічно-правового режиму за видами залежно від сфери права, висвітлені специфіка та особливості правового режиму як критерію поділу права на галузі тощо.