Склад правовідносин з електронної торгівлі в ракурсі захисту прав споживачів

Активізація інноваційних процесів у світовій практиці торгівлі зумовлює необхідність переосмислення методології управління на рівні суб’єктів економічної системи різних рівнів та типів. Придбання товарів через Інтернет стає все більш розповсюдженим явищем. Тому актуальність роботи не викликає сумнівів. Стаття присвячена проблемам правового регулювання відносин електронної торгівлі в Україні, що набула значного поширення завдяки численним перевагам для її учасників. Разом з тим, така торгівля може бути ризикованою для споживачів у разі зловживання продавцями своїми можливостями. Встановлено, що відносини, які виникають між покупцем і продавцем товарів, робіт та послуг в Інтернеті не відрізняються від традиційних правил купівлі-продажу і регулюються, зокрема, положеннями Цивільного кодексу України та Законом України «Про захист прав споживачів». Але прогалини в Законі України «Про електронну комерцію» створюють підґрунтя для зловживань. Цей Закон не є достатньо зрозумілим для пересічного споживача, оскільки в ньому відсутні ґрунтовні та прозорі положення про склад відносин е-торгівлі (суб’єкти, об’єкти, засоби регулювання), 
а також вимоги до особи, яка використовує такі ресурси, як Інтернет-магазин та/або торговельну Інтернет-платформу; схем зв’язків при е-торгівлі (особа, що пропонує товар через Інтернет-магазин, може бути його продавцем чи використовувати постачальників для надсилання товару покупцеві); змісту інформації, що повинна надаватися споживачу, та договорів зі споживачем за різних схем е-торгівлі; уповноваженого органу та саморегулівних організацій із визначенням їх ролі у сфері е-торгівлі. Згаданий акт не регулює належним чином і відносини щодо відповідальності з урахуванням специфіки е-торгівлі. Все це свідчить про необхідність вдосконалення правового регулювання зазначених відносин з урахуванням потреб громадянського суспільства і цифрової економіки, що може бути забезпечено прийняттям нової, більш ґрунтовної 
 і зрозумілої для споживачів редакції Закону «Про електронну комерцію»