Суб’єкти фінансової діяльності

У статті автор аналізує різні підходи до визначення суб’єктів фінансової діяльності, визначає коло таких суб’єктів. Акцентується увага на особливих повноваженнях представників законодавчої та виконавчої влади у сфері фінансової діяльності держави.