Віртуальна валюта в цивільному праві України: стан, тенденції, перспективи

У статті розглянуто особливості віртуальної валюти в цивільному праві України, зокрема сучасний стан, проблеми, тенденції та перспективи. Досліджено технічні аспекти роботи технології блокчейну та їх вплив на правове регулювання випуску та обігу криптовалюти. Окреслено підходи до регулювання криптовалюти в інших країнах в контексті їх порівняння з українським досвідом. Проаналізовано віртуальну валюту як об’єкт цивільного права, особливості й основні проблеми у використанні блокчейну, що склалися на сучасному етапі. Описано проект Закону, покликаний врегулювати відносини з обігу криптовалюти в Україні, наведено його характеристику, основні перваги і вади. Зроблено висновки про тенденції та перспективи законодавчого врегулювання випуску й обігу криптовалюти в Україні