Захист суб’єктивних цивільних прав у механізмі правового регулювання

У статті здійснено спробу дослідити способи захисту суб’єктивних прав у механізмі правового регулювання. Розкрито поняття механізму правового регулювання, вивчено підходи до його тлумачення. У процесі дослідження було виділено стадії правового регулювання та окреслено елементи, характерні для кожної з цих стадій. Проаналізовано законодавство України стосовно визначення правових норм і способів здійснення суб’єктивних прав, розглянуто конкретні випадки з окресленої теми в українському судочинстві. Визначено, що захист суб’єктивних прав залежить від стадії здійснення цих прав та виконання обов’язків. Зроблено висновок про те, що судова влада має вирішальне значення для формування практики забезпечення ефективного захисту цивільних прав і законних інтересів