Зміст електронного урядування

Стаття направлена на дослідження змісту та ідеї електронного урядування. Проаналізовано найбільш загальні ознаки та ключові завдання електронного урядування із врахуванням початкового стану проблемної ситуації у даній сфері і запланованого кінцевого результату. Досліджено, охарактеризовано та надано визначення понять функцій, принципів та предмета електронного урядування. Встановлено та виділено суб’єкт та об’єкт електронного урядування, що є однією з передумов подальшого розвитку і підвищення ефективності діяльності електронного урядування в органах влади. Зроблено висновок про те, що запровадження системи електронного урядування не обмежується тільки автоматизацією управлінських процедур на основі комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, але й дає можливість, звертаючись до одного державного органу за отриманням послуг, отримувати їх від усіх інших взаємозв’язаних органів влади