Механізм злочину як категорія криміналістики

Сучасний етап розвитку криміналістики характеризується активним формуванням її загальної теорії, визначенням об’єктно-предметної сфери дослідження цієї галузі знань. Актуальність досліджуваної в статті проблематики обумовлена необхідністю розробки сучасної наукової концепції предмета науки криміналістики, виокремлення кола закономірностей,...

Роль Верховного Суду в механізмі забезпечення сталості та єдності судової практики: окремі аспекти

Одним із засобів забезпечення сталості та єдності судової практики є рішення Верховного Суду, в яких здійснюється відступ від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах. Чинне кримінальне процесуальне законодавство України чітко регламентує порядок здійснення такого відступу, який в цілому відповідає практиці Європейського...

Новітні цивілістичні інструменти медичної реформи: проблемні питання правореалізації та правозастосування

Дослідження новітніх цивілістичних інструментів медичної реформи зумовлене його метою, яка полягає у з’ясуванні правової природи декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, висвітленні особливостей реалізації права на вибір лікаря, зумовл...

Теоретичні та практичні проблеми захисту права власності в спадкових правовідносинах

Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що спадкування є однією з найпоширеніших підстав набуття майна у власність фізичними особами. Зважаючи також на ту обставину, що найчастіше спадкоємцями є родичі спадкодавця, з метою уникнення спорів між ними, законодавство має містити ефективний механізм як врегулювання відносин між спадкоємцями з пр...

Актуальні питання застосування цивільно-правових способів захисту права державної власності в умовах кризи міжнародного публічного права

Окупація півострову Крим та ведення військових дій на Сході України привели до глобальних порушень прав усіх категорій власників. Державна власність постраждала чи не найбільше, оскільки незаконно націоналізованими виявились цілісні майнові комплекси, підприємства, установи та організації. Вирішувати існуючий конфлікт між державами Україна та Ро...