На шляху до соборності України (до 100‑річчя Акта злуки УНР із ЗУНР)

В історії держави і права України є пам’ятні події, правові пам’ятки, значення яких повністю усвідомлюється лише з часом, особливо в нинішню добу активного державотворення. Тому у статті зроблена спроба короткого історико-правового аналізу державотворчих процесів на шляху до об’єднання українського народу та його земель з почат...

Стандарти доказування у кримінальному провадженні (порівняльний аналіз)

Нова парадигма пізнання, яка властива змагальним процесуальним системам закріплена в новому КПК і вимагає змін в технології доказування та встановленні істини у кримінальному провадженні. Результати судових кримінальних проваджень свідчать, що судді при визначенні належності, допустимості та достовірності доказової інформації, застосовують полож...

Логічна природа непрямих доказів у кримінальному процесі

Необхідність реформування кримінального законодавства України зумовлена економічними, політичними та соціальними змінами в нашій державі. Робота має на меті дослідження логічної природи непрямих доказів, з’ясування особливостей їх структури та правил побудови, а також визначення типових логічних помилок, які можуть мати місце при доказуван...

Докази і доказування: про тенденції удосконалення кримінального процесуального закону

Існування в кримінальному процесі факту, порушення прав та свобод людини, а також можливих зловживань зі сторони органів, які безпосередньо проводять досудове розслідування дає підстави для наукового вивчення зазначеної теми. Такі дії повинні чітко врегульовуватися законодавцем в кримінальному процесуальному законодавстві. Тому основна мета робо...

Правова класифікація видів інформації про фізичну особу

Процеси використання, поширення, зберігання інформації сприяють виникненню інформаційних правовідносин. Тому основна мета роботи полягає у аналізі правової класифікації видів інформації про фізичну особу. Встановлено, що соціальна правова держава зобов’язана забезпечити інформаційні права громадян як на отримання доступу до інформації, так...