Взаємозв’язок норм сімейного права та процесуальної форми непозовного цивільного судочинства

Наукова стаття присвячена загальним положенням взаємозв’язку норм сімейного права та процесуальної форми непозовного цивільного судочинства. Для досягнення поставленої мети авторами були використані різноманітні теоретичні наукові методи, такі як системний, догматичний, формально-логічний і методи індукції та дедукції. Установлено, що зага...

Тенденції розвитку приватного права Франції

 Стаття присвячена дослідженню сутності та змісту трансформацій у сфері приватного права Французької Республіки в контексті євроінтеграційних процесів сьогодення, а також розробці наукових висновків. За результатами проведеного дослідження було наведено загальну характеристику правової системи Французької Республіки, виокремлено її особливо...

Цивільно-правова норма як загальнообов’язкове правило поведінки, як інформація і результат творчості

Цивільно-правова норма розглядається в теорії передусім як загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки. Водночас цивільно-правова норма має свою специфіку, яка пояснюється особливостями предмета, методу, формами, принципами цивільного права та іншими чинниками. Основна мета роботи полягає у формуванні власних висновків щодо...

Феномен договору в цивільному праві

 Стаття розглядає феномен договору в українському законодавстві та його адаптацію до стандартів Європейського Союзу. Досліджено нормативні акти, які містять положення про договори, особлива увага приділена Цивільному кодексу України як основному документу, що передбачає правове регулювання угод. Було детально проаналізовано окремі статті Ци...

Віртуальна валюта в цивільному праві України: стан, тенденції, перспективи

У статті розглянуто особливості віртуальної валюти в цивільному праві України, зокрема сучасний стан, проблеми, тенденції та перспективи. Досліджено технічні аспекти роботи технології блокчейну та їх вплив на правове регулювання випуску та обігу криптовалюти. Окреслено підходи до регулювання криптовалюти в інших країнах в контексті їх порівняння...