Методологічні проблеми формування понятійного апарату криміналістичної інноватики

Стаття присвячена проблемі формування понятійного апарату криміналістичної інноватики як нового наукового напрямку у криміналістиці. Досліджуються методологічні проблеми розроблення та формування категорій та понять розглядуваної наукової концепції. Обґрунтовується, що рівень сформованості та обгрунтованості будь-якої...

Правові засоби забезпечення єдності застосування кримінального процесуального закону

Забезпечення єдності судової практики є реалізацією принципу правової визначеності, який, будучи складовою принципу верховенства права, забезпечує розумну прогнозованість судових рішень. На теоретичному рівні питання єдності судової практики здебільшого стають предметом досліджень у контексті судової реформи та судоуст...

Кримінологічна політика в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розробки підходів і алгоритмів в питаннях протидії загрозам розповсюдженням світових пандемій з метою запобігання катастрофічним наслідкам в галузях громадського здоров’я та економіки. Мета даного дослідження полягає у визначенні пріоритетних напрямів кримінологічн...

Тенденції розвитку кримінального законодавства України (на прикладі злочинів проти правосуддя)

У статті здійснено спробу дослідження розвитку кримінального законодавства України на прикладі злочинів проти правосуддя. З цією метою автор звернувся до дослідження кримінального законодавства через аналіз його розвитку в глобалізованому світі та в Україні. В цьому контексті кримінальне законодавство запропоновано йме...

Розподіл ризику завдання шкоди в деліктних зобов’язаннях з позицій економічного аналізу права

Завдання шкоди майновим та (або) немайновим правам осіб трапляється досить часто. Право на відшкодування такої шкоди є беззаперечним. Втім, цивілістичною доктриною неоднозначно вирішуються питання розподілу ризику завдання шкоди в деліктних зобов’язаннях. Тому, метою цієї публікації є обговорення підходів до розп...