Особливості визначення судової юрисдикції у справах про оскарження дій (бездіяльності) державного реєстратора

 Стаття присвячена дослідженню особливостей визначення судової юрисдикції у справах про оскарження дій (бездіяльності) державного реєстратора. Використання матеріалів судової практики при підготовці цієї наукової роботи дозволило автору не лише проаналізувати інститут судової юрисдикції з позиції елемента права, але і визначити актуальність...

Зміст електронного урядування

Стаття направлена на дослідження змісту та ідеї електронного урядування. Проаналізовано найбільш загальні ознаки та ключові завдання електронного урядування із врахуванням початкового стану проблемної ситуації у даній сфері і запланованого кінцевого результату. Досліджено, охарактеризовано та надано визначення понять функцій, принципів та предме...

Онлайн-арбітраж: поняття, ознаки та перспективи впровадження в Україні

Стаття присвячена дослідженню онлайн-арбітражу – його поняттю, ознакам та перспективам впровадження в Україні. Онлайн-арбітраж визначається повноцінним способом незалежного, неупередженого та ефективного вирішення спорів, що виникають з договірних та недоговірних відносин, шляхом використання електронних засобів передачі та зберігання інфо...

Українська правнича освіта і наука у європейському вимірі: українські виші у Чехословаччині 20–40-х рр. XX ст.

Стаття присвячена дослідженню педагогічної і наукової діяльності українських учених в одному з найчисленніших та найпомітніших центрів української політичної еміграції з початку 20-х рр. ХХ ст. –Чехословаччині. В еміграційний період розвиток української державно-правової думки пов’язувався з функціонуванням Українського Вільного Унів...

Бланкетні диспозиції військових злочинів: проблеми кваліфікації

Стаття аналізує механізм та проблеми кваліфікації військових злочинів, що стосуються бланкетної диспозиції. Досліджено праці науковців з відповідної тематики, проаналізовано норми Кримінального Кодексу України. Розкрито зміст та ознаки бланкетних кримінально-правових норм, наведена їхня класифікація. Досліджена природа бланкетних диспозицій крим...