НАУКОВА РАДА ВІСНИКА

доктор юридичних наук, професор, академік НАН України та НАПрН України (голова наукової ради) (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний університет «Одеська юридична академія», Україна);

кандидат юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Науково-дослідний інститут інформатики і права) Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Видавництво «Право України», Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Верховна Рада України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національна академія правових наук України, Україна);

Доктор юридичних наук, заслужений юрист України. Старший науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України імені академіка Ф. Г. Бурчака, керуючий партнер ЮФ «АНТІКА»;

доктор юридичних наук, професор, академік НАН України та НАПрН України (Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВІСНИКА

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (голова редакційної колегії) (Національна академія правових наук України, Україна);

професор (Університет Страсбурга, Франція);

професор (Інститут іноземного та міжнародного приватного права імені Макса Планка, Німеччина);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Школа права Університет штату Пенсільванія, США);

кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Балтійська міжнародна академія, Латвія);

професор (Інститут правових досліджень Угорська академія наук, Угорщина);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, доцент (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Київ);

доктор юридичних наук, професор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор (Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Юридичний факультет Вільнюський державний університет, Литва);

професор (Варшавський університет, Польща);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національна академія правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Школа права Талліннський технічний університет, Естонія);

доктор юридичних наук, доцент (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна);

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національна академія правових наук України, Україна);

професор (Інститут іноземного та міжнародного приватного права імені Макса Планка, Німеччина);

професор (Школа права Університет Васеда, Японія);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Конституційний Суд України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Київ, Україна;

доктор. юридичних наук, доцент, член-кореспондент НАПрН України (Національна академія правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Університет імені Миколаса Ромеріса, Литва);

професор (Лісабонський університет, Португалія);

доктор юридичних наук, доцент (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Україна);

доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент НАПрН України (Національна академія правових наук України, Україна);

професор (Лодзинський університет, Польща);

доктор юридичних наук, доцент (Установа освіти Федерації профспілок Білорусі "Міжнародний університет "МИТСО");

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

професор (Інститут Східного права Університету технології, бізнесу і дизайну, Німеччина);

доктор юридичних наук, професор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна);