Foto

Вісник НАПрН України №1 (76)

Доповідь Президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація про основні результати діяльності Академії у 2013 р. та п’ять останніх років (2009–2013 рр.) на загальних зборах Академії, що відбулися 30 січня 2014 р. / Report of the President of the National Academy of Sciences of Ukraine V. Tatsiy on the main results of the Academy in 2013 and the last five years (2009-2013.) аt a general meeting of the Academy, held on 30 January 2014

АББАКУМОВА Д.

Вплив дефектів кримінального процесуального законодавства на правозастосовну практику / Influence of Defects Criminal Procedure Legislation on Law Enforcement