Foto

Вісник НАПрН України №2 (85)

ЗМІСТ / TABLE OF CONTENTS

АББАКУМОВА Д. АЙРІЯН К. АНАКІНА Т. БАЙДА А.

Теоретичні та історичні аспекти формування спеціально-наукової картини світу на основі порівняльно-правових досліджень / Theoretical and Historical Aspects of Formation of Special Scientific Picture of the World Based on Comparative Legal Studies