Foto

Вісник НАПрНУ №3, 2016р

Вісник НАПрНУ №3, 2016р

Петро Мойсейович Рабінович

Львівській лабораторії прав людини – 20 років

Володимир Вікторович Гончаров

Створення прав людини через їх проголошення

Дмитро Анатолійович Гудима

Принцип законності обмеження фізичної свободи у практиці Європейського суду з прав людини

Олег Зіновійович Панкевич

Підстави обмежування прав людини: філософсько-правовий аспект

Святослав Павлович Добрянський

Юридичне гарантування основоположних прав людини у Європейському Союзі: проблеми та перспективи

Сергій Петрович Рабінович

Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні

Марина Євгенівна Черкас

Чинники, що впливають на формування правосвідомості в Україні

Олександр Сергійович Бакумов

Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на вільні вибори: спірні питання практики

Любомир Іванович Летнянчин

Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи

Олег Валентинович Муза

Адміністративно-процесуальні правовідносини як концептуальна вихідна формування адміністративно-процесуального права України

Надія Борисівна Писаренко

Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії

Олена Ігорівна Резнікова

Криміналістичне дослідження особи корупціонера: напрями використання гомологічних даних

Сергій Олександрович Харитонов

Об’єкт і система військових злочинів

Олексій Юрійович Бруслик

Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга)