Foto

Вісник НАПрНУ №3, 2017р

Вісник НАПрНУ №3, 2017р

Петро Мойсейович Рабінович

До характеристики доктринальних джерел розбудови міжнародних органів з контролю за дотриманням державами прав людини («піонерський» проект професора Г. Лаутерпахта – випускника Львівського університету)

Вільям Еліот Батлер

On the Life and Works of D. I. Kachenovskii: Kharkiv International Lawyer

Валерій Михайлович Брижко Володимир Григорович Пилипчук

Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу)

Томас Хоффман

Проблемы принятия Директивы Европейского Парламента и Совета 2009/28/ЕС «О поддержке использования энергии из возобновляемых источников» (на примере польского энергетического сектора

Анатолій Миколайович Статівка

Про Концепцію систематизації аграрного законодавства

Олег Миколайович Ярошенко

До питання про предмет права соціального забезпечення

Лідія Миколаївна Москвич

Новий етап судової реформи: очікування та сподівання

Олександр Олексійович Шандула

Роль адвокатури в реалізації права особи на професійну правничу допомогу

Володимир Андрійович Журавель

Об’єкт і предмет криміналістики

Ольга Георгіївна Шило Аліса Віталіївна Панова Олена Ігорівна Резнікова

Актуальні проблеми доступу до інформації про стан здоров’я особи у кримінальному провадженні

Євген Юхимович Бараш

Сучасні ризики скоєння терористичних актів: аналіз та правова характеристика

В’ячеслав Віталійович Вапнярчук

Співвідношення понять «об’єкт» і «предмет кримінального процесуального доказування»

Андрій Сергійович Зеленов

Обов’язковість судових рішень як принцип адміністративного судочинства

Олена Юріївна Ільюшонок

Зміна обвинувачення прокурором у суді: проблемні питання та шляхи їх вирішення

Дмитро Андрійович Лур’є

Правове регулювання надання фінансових виплат досліджуваним за участь у клінічних випробуваннях

Анна Василівна Миколайчук

Міжнародно-правові стандарти правового забезпечення статусу працівників, які поєднують роботу з навчанням

Денис Андрійович Пунтус

До питання правових гарантій працівникам при масовому вивільненні